Proč neexistuje ani jeden dobrý důvod proti manželství s kýmkoliv

4. 11. 2014 17:30
Rubrika: stalo se

Narazil jsem tu na 2 zajímavé a navzájem vylučující se články, které byly ve výběru z blogů.

Jeden uváděl 6 dobrých důvodů proti manželství (a potažmo chození) s nevěřícím (odkaz tady ) a druhý jakožto reakce uváděl 6 dobrých důvodů proti manželství s katolíkem (odkaz tady ). 

Kromě toho, že mě to pobavilo, jsem začal přemýšlet, proč existuje tolik "dobrých" důvodů pro navzájem se vylučující chování.

Asi záleží, jestli myslím DOBRÉ pro mě nebo DOBRÉ pro toho druhého manžela. A taky záleží na tom, jestli si myslím, že to, co je dobré pro mě, rozhodnu na základě svého rozumu anebo jestli nechám prostor Bohu.

Všechny uvedené důvody jsou založené na rozumu. My totiž tak trochu přeceňujeme rozum - abychom pak stejně většinou jednali na základě emocí a náhlých popudů. Naše povrchní rozumové analýzky toho, co je pro nás dobré, stejně většinou selžou. A teď příklady:

- Abraham by našel 1000 důvodů, proč nejít do neznámé, vzdálené země (to po něm chtěl Bůh), když měl svoje pohodlí v Uru. (Genesis 12:1)

- Mojžíš by našel spoustu důvodů, proč nejít k faraonovi a vyvádět Izraelce z Egypta (dokonce ty "dobré" důvody sděluje Bohu - Exodus 3:14).

- Ježíš měl spoustu dobrých důvodů, aby se zbavil svého kalicha (a v Getsemanské zahradě se o to modlí k Otci - Lukáš 22:42, Marek 14:36)

- MY máme každý den spoustu dobrých důvodů, abychom si život udělali lehčí (kniha našeho života, pravděpodobně dnešní den).

Možná některé věci nejde zobecňovat - každý máme svoji originální cestu, kterou máme jít. Jsme stvořeni, abychom byli sami sebou. Oba výše zmíněné články říkají (už nadpisem), že pokud se těm ocejchovaným lidem vyhnete, budete mít cestu ke spáse (potažmo ke štěstí) jednodušší. To ale právě ve vašem případě nemusí platit. Nejde milovat Boha a zároveň nemilovat lidi (nebo jejich část). Bůh určitě nestvořil rozum k tomu, abychom si jeho zneužitím zlehčovali pozemskou cestu. Symbolem křesťanství je kříž. Symbolem rozumu je většinou lehátko. Nepoužívat rozum je špatné, ale používat rozum k blokování originální cesty, kterou pro mě má připravenu Bůh, je taky špatné.

Co je pro mě dobré? To nezjistím jinak, než že se zeptám toho Jediného, kdo může dát odpověď.

Zobrazeno 890×

Komentáře

kurCZak

No jo,ale co dělat, když ten Jediný nedá odpověď?

Pavel Axman

Tak to znamená že se mám prostě rozhodnout sám a nikdo mi to nesmí vyčítat:-)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio